Dansk English

Bornholms Bioenergi

Bornholm Bioenergi (tidligere Biokraft), blev bygget af Bioscan som et nøglefærdigt projekt i 2006/2007 på initiativ af Østkraft.

Formålet var at forbedre de miljømæssige konsekvenser ved brugen af gylle.

Bigadan overtog selskabet ved udgangen af 2018, hvorefter anlægget gennemgik en gennemgribende renovering, der inkluderede nye gasmotorer, pasteuriseringstanke, varmevekslere til hygiejnisering, pumper til indfødning samt biofilter til luftrensning..

Anlægget modtager gylle, dybstrøelse og fiber fra lokale landmænd samt kategori 3-affald fra Danish Crown. Biogassen benyttes til at producere elektricitet og fjernevarme i anlæggets gasmotorer.

Fakta om anlægget

  • Placering Aakirkeby, Danmark
  • Leveringsår 2007
  • Modernisering 2019
  • Kapacitet 120.000 t/år
  • Biomasser Husdyrgødning og slagteriaffald
  • Biogasudnyttelse Biogasmotorer der producerer elektricitet og fjernvarme
bubble