Dansk English

Fangel Bioenergi

www.fangelbioenergi.dk

Anlægget ved Fangel blev bygget af Bigadan som et nøglefærdigt projekt i 1988/1989 på initiativ fra lokale landmænd med det formål at forbedre de miljømæssige konsekvenser ved brugen af gylle. Fangel Bioenergi ApS har siden 2001 været ejet og drevet af Bigadan.

Anlægget modtager gylle fra lokale landmænd og madaffald, hovedsagligt fra lokale madbearbejdende virksomheder. Biogassen benyttes til at producere elektricitet og fjernevarme i anlæggets gasmotorer.

Fangel Bioenergi gennemgik fra 2002 til 2005 en renovation og udbyggelse på 50%.

En yderlig udvidelse i 2012 inkluderede en ny reaktor, modtagetank og en ekstra pasteuriseringstank, som har øget den daglige kapacitet fra 220 til 320 ton biomasse.

Med installationen af en kværn til slagteriaffald i 2013 har anlægget nu udstyret til at udnytte den type biomasse sammen med gyllen.

I 2015 og 2016 fik anlægget en ny gasmotor, en reaktor på 4.000 m³ samt en biomassehal, hvilket alt i alt har givet en øget kapacitet og biogasproduktion.

Anlægget blev igen udvidet i 2020.

Fakta om anlægget

  • Placering Fangel, Danmark
  • Kunde Fangel Bioenergi
  • Omfang af leverance Nøglefærdigt anlæg
  • Leveringsår 1989
  • Modernisering 2002-2005, 2012, 2013 og 2015-2016
  • Kapacitet 132.000 t/år
  • Biomasse Husdyrgødning og industriel madaffald.
  • Biogaskapacitet 10 millioner m³/år
  • Biogasudnyttelse Biogasmotorer der producerer elektricitet og fjernvarme
bubble