Dansk English

Horsens Bioenergi

Horsens Bioenergis fællesanlæg producerer biogas fra gødning og affald fra et af Europas største svineslagterier, som er beliggende tæt på anlægget lidt nord for Horsens. I samarbejde med Ørsted (tidl. DONG Energy) opgraderer Horsens Bioenergi biogassen til naturgas gennem et opgraderingsanlæg.

I 2015-16 blev anlægget udvidet med en ekstra reaktor på 8.000 m³ og et nyt opgraderingsanlæg. Derudover har Daka ReFood i et af anlæggets haller opført et forbehandlingsanlæg for madaffald, som er det første af sin slags i Danmark. Emballagen frasorteres så madaffaldet kan bruges i biogasproduktionen. Den årlige kapacitet ligger på 50.000 tons madaffald.

Biogasanlægget er arkitektonisk unikt og skræddersyet til at passe ind i de naturlige omgivelser og landskabet. Det ligger ved siden af motorvej E45 og bliver et af de mest synlige anlæg i Danmark fra motorvejen.

Se en flot drone-video af anlægget her.

Danmark og EU investerer i landdistrikterne

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Europa investerer i landdistrikterne.

Udover fonden har EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltaget i finansieringen. Læs mere om fonden her.

fotos/fotos-til-cases/logo---naturerhver.jpg

Fakta om anlægget

  • Placering Horsens, Danmark
  • KundeHorsens Bioenergi ApS
  • Omfang af leverance Nøglefærdigt anlæg
  • Leveringsår 2014
  • Kapacitet 240.000 t/år
  • Biomasse Husdyrgødning og slagteri- og madaffald
  • Biogaskapacitet 10 millioner m³/år
  • Biogasudnyttelse Gasopgradering til naturgas og tilførsel til Ørsteds net

bubblemedia