Dansk English

Horsens Bioenergi

Horsens Bioenergis fællesanlæg producerer biogas fra gødning og affald fra et af Europas største svineslagterier, som er beliggende tæt på anlægget lidt nord for Horsens. Biogasssen opgraderes via et opgraderingsanlæg til naturgas, hvorefter gassen lægges på naturgasnettet.

I 2015-16 blev anlægget udvidet med en ekstra reaktor på 8.000 m³ og et nyt opgraderingsanlæg. Derudover har Daka ReFood i et af anlæggets haller opført et forbehandlingsanlæg for madaffald, som er det første af sin slags i Danmark. Emballagen frasorteres så madaffaldet kan bruges i biogasproduktionen. Den årlige kapacitet ligger på 50.000 tons madaffald.

Biogasanlægget er arkitektonisk unikt og skræddersyet til at passe ind i de naturlige omgivelser og landskabet. Det ligger ved siden af motorvej E45 og bliver et af de mest synlige anlæg i Danmark fra motorvejen.

Se en flot drone-video af anlægget her.

Danmark og EU investerer i landdistrikterne

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter: Europa investerer i landdistrikterne.

Udover fonden har EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri deltaget i finansieringen. Læs mere om fonden her.

fotos/fotos-til-cases/logo---naturerhver.jpg

Fakta om anlægget

  • Placering Horsens, Danmark
  • KundeHorsens Bioenergi ApS
  • Omfang af leverance Nøglefærdigt anlæg
  • Leveringsår 2014
  • Kapacitet 240.000 t/år
  • Biomasse Husdyrgødning og slagteri- og madaffald
  • Biogasudnyttelse Gasopgradering til naturgas
bubble