Dansk English

Maabjerg Bioenergy

Maabjerg Bioenergi er resultatet af samarbejdet mellem landbrug, kommuner og fjernvarmeanlæg. Det store biogasanlæg fungerer som et renseanlæg for landbrugets gødning, som samtidig producerer varme og energi til Holstrebro og Struer.

Bigadan leverede seks reaktortanke, hver med en volume på 7.800 m³. Derudover leverede Bigadan de mindre pasteuriseringstanke - alle tanke var komplet udstyret med omrørere og andet procesudstyr.

Procestankene er sammenboltede ståltanke, som er bygget på stedet og nede på jordniveau startende med taget. Tankene hæves med donkrafte, og hver ring er efterfølgende monteret med et samlet antal på 16 ringe og en højde på 28 meter. I Maabjerg Bioenergis video nedenfor forklares processen af Bigadans medarbejder, projektleder Kim Møller Jakobsen.

Konstruktionen af procestankene begyndte 1. januar 2010 og sluttede i foråret 2011. Hele anlægget stod klar i 2012.

Fakta om anlægget

  • Placering Holstebro, Denmark
  • Kunde Maabjerg Bioenergi
  • Omfang af leverance procestanke (reaktorer og pasteuriseringstanke)
  • Leveringsår 2011
  • Kapacitet 650.000 t/år
  • Biomasse Husdyrgødning, industriel madaffald og spildevandsslam
  • Biogaskapacitet17,8 millioner m³/år
  • Biogasudnyttelse Elektricitet og fjernvarme til lokalsamfundet
bubble