Dansk English

10. marts - Gaslevering til Arla

10/03/2016

I 2015 indgik Bigadan en aftale med Arla om at levere rågas til Arlas energicentral i Nr. Vium, hvor centralen anvender gassen til at producere energi til lokale Arla-mejerier.

I den forbindelse blev de to anlæg i Studsgård og Sinding forbundet med en gasledning, og der er anlagt en 20 kilometer lang rørledning mellem Studsgård og energicentralen.

Aftalen mellem Arla og Bigadan gælder for al gasproduktionen ved Herning Bioenergi, men gasledningen er projekteret således, at det er muligt at sende mere biogas til energicentralen, hvis gasproduktionen på de to anlæg udvides.

bubble