Dansk English

4. oktober - Solrød er taget i brug

04/10/2015

I starten af august var anlægget klar til påfyldning af biomasse, hvilket i første omgang bestod af eluat og kvæggylle. Herefter fulgte podemateriale fra andre biogasanlæg, som havde en aktiv bakterieflora, således den bakteriologiske proces blev hjulpet i gang. Slutteligt blev pektin og svinegylle tilført, og nu mangler kun den sidste af de fire type biomasser - tang. Det forventes at ske i løbet af 2016.

Som det fremgår af billederne, er Solrød Biogas ikke 100 % færdiggjort, men her i starten af oktober var der gang i gasproduktionen, og der produceres på nuværende tidspunkt ca. 300 m³ biogas i timen. Det betyder, at anlægget er selvforsynende med procesvarme via en kedel på anlægget, som også leverer varme til Solrøds borgere. I løbet af november forventes en gasmotor at være klar til at overtage arbejdet med at producere elektricitet og varme til de lokale borgere.

bubble