Dansk English

fotos/fotos-til-biogas-technology/advantages.jpg

Fordelene ved biogas

Nedenfor er en liste over de mange fordele produktionen af biogas giver:

  • Biogas er en grøn energikilde i form af elektricitet og fjernvarme til det lokale net.
  • Betydelige miljømæssige fordele - mindre udledning af drivhusgasserne metan, CO2 og lattergas.
  • Miljøvenlig recirkulering af organisk affald fra industri og husholdning.
  • Færre lugtgener når gyllen spredes på markerne - gæret gylle lugter betydeligt mindre end normalt gylle, og lugten aftager hurtigere.
  • Planter optager gæret gylle bedre, hvilket giver et bedre afkast på markerne.
  • Grundvandet beskyttes - den optimerede udnyttelse af kvælstoffet reducerer udvaskning og dermed forureningen af drikkevandet.
  • Lavere omkostninger til kunstgødning

Læs mere om hvorfor man skal gå biogasvejen, og hvorfor vi har gjort det for at få uddybet, hvorfor det giver mening at blive en del af biogasindustrien.

bubble