Dansk English

Hvorfor gå biogasvejen?

Der er mange aspekter at overveje, hvis man har planer om at bygge et biogasanlæg: den betydelige mængde kapital der er nødvendig, behovet for at finde en konstant tilførsel af biomasse, et passende net til at aftage gassen og/eller elektriciteten, finde kvalificerede ansatte til at sikre en stabil produktion - bare for at nævne nogle stykker. Alle aspekter som Bigadan kan varetage.

Behandlingen af slam fra spildevandsanlæg og affald fra især madindustrien gør biogasanlæg og industrien generelt attraktiv overfor virksomheder og institutioner, som planlægger en grønnere profil. Det handler ikke kun om at levere energi til produktionsfaciliteter og borgere, men også om at minimere de miljømæssige indvirkninger fra virksomhedens industriaffald.

- fordi det giver mening

Efter at have arbejdet med biogas i mere end tre årtier har vi opbygget et stort knowhow og udvidet interessen for industrien. Der er dog andre grunde til, hvorfor vi har gået biogasvejen.

Vi har gjort det, fordi vi gennem hurtige og standardiserede løsninger sikrer, det er fordelagtigt og profitabelt for vores kunder at gå samme vej som os. Vi gør det, fordi det er muligt på bæredygtig og rentabel vis at producere grøn energi af organisk affald og gylle og samtidig forbedre gyllens kvalitet, hvilket giver en række fordele for både landmanden og naturen, når gyllen spredes på marken.

Vigtigst af alt gør vi det for at udnytte industriaffald bedre, og fordi et alternativ til fossilt brændstof er nødvendigt. Vi gør det for at tage del i at forbedre forholdene for miljøet og fremtidige generationer.

Fordi det giver mening!

bubble