Dansk English

Bigadan-gruppen producerer biogas, som Europa har brug for nu - og derfor har vi travlt!
Vil du være med til at gøre Danmark grønnere, at være en aktiv del i en organisation, der arbejder for at skabe forandringer og nye løs-ninger for at reducere CO2-udledning og forbedre miljøet?

Projektleder

Bigadan oplever en fortsat vækst inden for levering af biogasanlæg og søger derfor en er-faren projektleder.

Jobbeskrivelse

Med reference til vores projektchef søges en projektleder til at stå i spidsen for etablering af større biogasprojekter på markeder world-wide. Du vil være ansvarlig for projektet fra ordre indgåelse til idriftsættelse af biogasanlægget til vores kunder samt bistå med vejled-ning og rådgivning.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indebære planlægning, koordinering, ressourceallokering, økonomi etc. og sikre de gode relationer med kunder, partnere og leverandører. Da mange af vores projekter leveres i udlandet og mange af vores leverandører også er udenlandske vil der være rejseaktivitet i niveauet 30 – 60 dage årligt.

Din profil

Du forventes at have en teknisk uddannelsesmæssig baggrund eks. ingeniør eller lig-nende med minimum 5 års dokumenteret erfaring som projektleder i internationale sam-menhænge. Det er ikke et krav du har kendskab til biogasbranchen, men det vil være en fordel hvis du har erfaring fra enten proces eller byggeindustrien. Det er vigtigt, at du evner at holde styr på planlægning, tidsplaner, logistik og kommunikation.

Da meget af Bigadans aktiviteter foregår i udlandet er det krav du behersker engelsk i skrift og tale. Herudover vil det være en fordel hvis du kan begå dig på andre sprog. Som person forventes det, at du er resultatorienteret og dermed kan sikre fremdrift i pro-jekterne. Du skal være beslutningsdygtig og handlekraftig og samtidig være med til at sikre vores gode arbejdsplads med åbenhed og en humoristisk tilgang til dagen. Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt, men at du samtidig er teamorienteret og forstår at inddrage kollegaer og ledelse når dette kræves.

Vi tilbyder

Et job i en af de fagligt stærkeste biogasvirksomheder, der har opbygget en stor kompe-tence og et solidt produktprogram gennem mere end 30 års virke indenfor branchen. Stil-lingen bliver med base på vores domicil i Skanderborg.

Vores mål er, at Bigadan fortsat er markedsledende indenfor udvikling af nye produkter, markeder og indtjening. Bigadan har et solidt økonomisk fundament for de mange opgaver virksomheden står overfor i fremtiden.

Ansøgning og tiltrædelse

Ønsker du at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte projektchef Ralf Kar-mann på telefon 30 73 49 02 eller direktør Henrik V. Laursen på telefon 21 61 30 26. Hvis ovennævnte har din interesse, så send en kortfattet ansøgning bilagt CV til rk@biga-dan.dk.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor vi løbende afholder samtaler.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

bubble