Dansk English

Vores filosofi - The Bigadan Way

I løbet af vores mange år i biogasindustrien har vi udviklet en bestemt filosofi:

 • Vi holder os til vores produktstrategi - den har virket i 30 år.
 • Vi bidrager med unik viden til ethvert projekt.
 • Vi tror på stærke, langvarige forhold med vores kunder, så vi nemt kan tilpasse os deres behov og ønsker.
 • Vi samarbejder med pålidelige, velkendte leverandører.
 • Vi stræber efter en organisk vækst for Bigadan, så vores egne finansielle bidrag og interne ressourcer opretholdes, og der ikke bliver gået på akkord med den finansielle stabilitet og kvalitet i vores arbejde.

The Bigadan Way

Siden Bigadan i starten af 1980erne begyndte at tage testanlæg i brug, har vi forbedret det koncept, som har holdt selv nogle af de ældste biogasanlæg operationelle i dag, hvor udvidelse og modernisering har sikret et stadigt højt biogasudbytte.

Bigadan-konceptet er modulbaseret, hvilket betyder en kort opførelsesperiode (som regel 12 måneder fra første spadestik til idriftsættelse afhængigt af projektets omfang) og muligheden for nemt at udvide biogasanlæggets kapacitet.

Bigadan har udviklet et standardiseret design for anlæg i størrelsesordenen 100-750 t/dag inklusiv følgende procestrin:

 • Modtagelse med udstyr til at findeling og pre-sortering
 • Pasteuriserings-trin som overholder EUs biproduktforordning 
 • Varmevekslingssystem til effektiv og pålidelig procesopvarmning og varmegenvinding
 • Korrosionsfri tankkonstruktioner på op til 8.000 m³
 • Modulopbyggede teknikenheder
 • Biologisk gasrensing
 • Biologisk lugtrensing
 • Separeringsenheder /-teknik
 • Energieffektiv og økonomisk udtørringsteknik

Vedvarende udvikling

Selvom vi har bevist, at vores koncept fungerer, ansporer det tætte samarbejde med vores kunder og driften af biogasanlæg os til fortsat at finde nye veje mod en mere optimal produktion af biogas.

Testlaboratorier, både mobile og beliggende i et af vores anlæg, giver os muligheden for at udforske potentialet af nye biomasser og biogasproduktionen. Når vi hører om udfordringerne blandt vores kunder og på egne anlæg, trækker vi på vores erfaring kombineret med vores pålidelige leverandørers ekspertise til at finde en løsning, hvor pris og kvalitet hænger sammen.

Dette bringer os altid et skridt foran, når vi designer et nyt anlæg, fordi ikke alene benytter vi os af det eksisterende koncept, men vi sørger også for at tage den nye viden i brug.

bubble