Dansk English

Pasteurization units

Pasteuriseringstanke

Som standard designer Bigadan anlæg med pasteuriseringstrin, hvor biomassen varmebehandles ved 70°C i 60 minutter før afgasning, hvilket giver følgende fordele:

  • Overholdelse af EUs biproduktforordning nr. 1069/2009
  • 10-20% større gasproduktion
  • Øget dehydrering af afgasset biomasse/slam

Derudover benyttes Bigadans pasteuriseringstanke til spildevandsanlæg til slampasteurisering. Vi håndterer alle aspekter af konstruktionen inklusiv design, opførelse og idriftsættelse.

bubble