Dansk English

fotos/fotos-til-products-and-services/bigadan_van_4_slider.jpg

Service og drift

Med Bigadan som din samarbejdspartner kan du få udbytte af de erfarne teknikere, vi har til rådighed. De yder service og vedligeholder eksisterende anlæg og har specialudstyrede biler og materiel, hvilket gør dem i stand til at yde en fleksibel og kyndig service.

Modernisering og udvidelse

Bigadan har været involveret i mange moderniseringer og udvidelser af biogasanlæg, og vi har dermed opbygget den rette viden til at finde frem til den bedste opgraderingsløsning.

Vi tilbyder assistance i forbindelse med projekter på eksisterende anlæg, hvilket inkluderer:

  • Renovering af eksisterende procestanke og -udstyr
  • Udbygning af biogasanlæg inklusiv gasrensningssystemer, varmevekslere og pasteuriseringsenheder
  • Udvidelse anlæggets kapacitet med nye reaktorer, varmevekslere og pasteuriseringsenheder

Drift og ejerskab

Ikke mange i biogasindustrien har så meget driftserfaring som Bigadan. Dette hjælper os i nye og eksisterende partnerskaber og til at holde os ajour med de daglige udfordringer, som konstant udvikler vores viden om en optimal drift af fællesanlæg.

Bigadan ejer og driver succesfuldt:

Herning Bioenergi A/S, Danmark

Ejer og ansvarlig for drift af de to anlæg siden 2009.
Læs mere om dem under Cases.

Fangel Bioenergi ApS, Danmark

Ejer og ansvarlig for drift af anlægget siden 2001.
Læs mere om det under Cases.


Bigadan ejer og/eller driver delvist:

Söderåsens Bioenergi AB, Sweden

Delvis ejer. Ansvarlig for drift af anlægget 2006-2012.

Synergy LLC, USA

Delvis ejer siden 2011.

Limfjordens Bioenergi Aps, Denmark

Delvis ejer og ansvarlig for drift af anlægget siden 2013. Inden da hed anlægget Morsø Bioenergi.

Napoleon LLC, USA

Delvis ejer siden 2013

Se vores selskabsstruktur for et skematisk overblik over Bigadans forretningsområder: entreprise og ejerskab og drift.

bubble